EnglishGermanPolish

Ogłoszenie dotyczące dostawy oczyszczarki strumieniowo ściernej wraz ze sprężarką śrubową.

W związku z realizacją przez Cube Creative Studio s.c. Adam Kaleta, Rafał Witkowski projektu RPSW.02.05.00-26-0348/16 pn. „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH – wsparcie dla aktywnych” zapraszam do składania ofert na dostawę mobilnej oczyszczarki strumieniowo ściernej wraz ze sprężarką śrubową. LINK

Data zamieszczenia: 4.01.2019 roku.

Rozstrzygnięto ogłoszenie o wyborze i wyłoniono wykonawcę LINK